ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με αρ. 22/21-5-2021

Το αποτέλεσμα του self-test θα πρέπει να έχει δηλωθεί από τους εξεταζόμενους στη διαδικτυακή εφαρμογή του υπουργείου. Οι εξεταζόμενοι θα τυπώνουν την απόδειξη δήλωσης από την ηλεκτρονική πλατφόρμα και θα την επιδεικνύουν κατά την άφιξή τους στο χώρο εξέτασης.

Σημειώνεται ότι α) η επίδειξη του self-test θα πραγματοποιείται στην εξωτερική είσοδο του κτιρίου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών πριν την είσοδο στο χώρο των εξετάσεων (σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται ανωτέρω, μία ώρα ή 30 λεπτά πριν την προγραμματισμένη έναρξη) και β) ο υποψήφιος θα υπογράφει σε κατάσταση ότι υπέδειξε στα μέλη της Επιτροπής Κατατακτηρίων το έντυπο δήλωσης αποτελέσματος self-test που υπέβαλε στο αντίστοιχο πληροφοριακό σύστημα.

Η είσοδος στον εσωτερικό χώρο του κτιρίου επιτρέπεται μόνο με χρήση μη ιατρικής διπλής μάσκας (μη ιατρική και υφασμάτινη) ή μάσκας αυξημένης ασφαλείας (Ν95), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.