Ανακοίνωση για το μάθημα Γεωδαισία ΙΙ – Γεωδαιτικές Ασκήσεις


Η προθεσμία υποβολής του θέματος στο μάθημα «Γεωδαισία ΙΙ – Γεωδαιτικές Ασκήσεις» του 2ου εξαμήνου είναι στις 2/6/2021 μέσω της πλατφόρμας e-class.

Περισσότερες πληροφορίες, σε συνεννόηση με τους Διδάσκοντες.

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος.