Οριστική κατάταξη φοιτητών για Πρακτική Άσκηση

Οριστκή κατάταξη φοιτητών για Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ