ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


 

Την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021 και ώρα 9:00 θα πραγματοποιηθεί, ενώπιον της
επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής
διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα   του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του
Δ.Π.Θ. κ. Γεώργιου Χαραλάμπους Καφούτη

Η παρουσίαση-υποστήριξη της διατριβής θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω του
λογισμικού Microsoft Teams.

Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής έχει ως εξής:

«Μεθοδολογία Βελτίωσης και Αξιολόγησης Σχεδίων Διαχείρισης Κρίσεων και Ασφάλειας Συστημάτων Μηχανικού»

Όποιος/α επιθυμεί να συμμετάσχει, παρακαλώ να απευθύνει σχετικό αίτημα στο
idokas@civil.duth.gr  έτσι ώστε να του/της αποσταλεί σχετικός σύνδεσμος (link).

Εκ μέρους της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής
Iωάννης Δόκας