ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για όλα τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Π.Μ. της Π.Σ. του Δ.Π.Θ. και του Εκλεκτορικού Σώματος εκλογής Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Π.Μ._Εδαφοδυναμική


Πρόσκληση Εκλογής_ΕΔΑΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ_ΚΛΗΜΗΣ .pdf-2