Αλληλοδιδακτική Θεματική Ομάδα Εργασίας «Ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στα ΠΠΣ του ΔΠΘ»


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_θέμα8

Θέμα Β8_Α.pdf