Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ 153 «Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης»


Σας επισυνάπτουμε την Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης με τίτλο «Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης», τον συνολικό προϋπολογισμό για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και υπόδειγμα χρηματοοικονομικής μελέτης για τα μεταπτυχιακά Ξ.Π.Σ. Τα σχετικά αρχεία είναι αναρτημένα και στον σύνδεσμο https://empedu.gov.gr/invitation/ypostirixi-draseon-diethnopoiisis-tis-anotatis-ekpaideysis/ του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.

Από την ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΔΠΘ

ΞΠΣ_λειτουργικά_διδακτρα_ver3

Prosklisi_EDBM153 παραρτημαΑ