Ανακοίνωση για δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021


Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της με αρ. 30/15-7-2021 συνεδρίασης της Συνέλευσης Τμήματος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ,  στην εξεταστική Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων θα διεξαχθούν με την εξ αποστάσεως εξέταση.

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. που επιθυμούν να συμμετέχουν στην εξεταστική Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021  μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις και να δηλώσουν τα μαθήματα που επιθυμούν να εξεταστούν αποδεχόμενοι το πλαίσιο που τις διέπει.

Προθεσμία υποβολής της δήλωσης: από 23/8/2021 έως  29/8/2021

H δήλωση αποδοχής γίνεται αποκλειστικά μέσα από τη νέα σελίδα https://students.duth.gr επιλέγοντας από το μενού εξυπηρέτηση => Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν θα σταλούν στους φοιτητές/τριες με ηλεκτρονικό μήνυμα.