Ανακοίνωση για παράδοση βαθμού Διπλωματικής Εργασίας


Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και θέλουν να λάβουν μέρος στην επόμενη ορκωμοσία, πρέπει να ενημερώσουν τον επιβλέποντα Καθηγητή τους ώστε να στείλει στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και τη Δευτέρα 1/11/2021 το βαθμολόγιο της Διπλωματικής τους εργασίας

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών