ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ


Για την ολοκλήρωση της εγγραφής πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού  έτους 2021-2022 στο Τμήμα Π.Μ. του Δ.Π.Θ.  (μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στην εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) θα πρέπει να υποβληθούν  ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος.

Το Τμήμα Π.Μ. θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της εγγραφής και υποβολής των δικαιολογητικών.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Π.Μ.