ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΔΠΘ


Στον παρακάτω σύνδεσμο είναι αναρτημένος ο οδηγός επιβίωσης πρωτοετών ΔΠΘ

https://duth.gr/Portals/0/2021_09_21_%20%20%20%20V2.pdf