ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ»


Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 4ου έτους ότι οι
διαλέξεις του μαθήματος «Αποχετεύσεις» θα ξεκινήσουν
την Τρίτη 12/10/2021, καθώς το μάθημα διδάσκεται
επίσης και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
«Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον»

Οι Διδάσκοντες