Ανακοίνωση για το μάθημα Γεωδαισία Ι του 1ου εξαμήνου


Η διδασκαλία του μαθήματος  Γεωδαισία Ι του 1ου εξαμήνου δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7/10/2021.

Θα αναπληρωθεί την Παρασκευή 8/10/2021 ώρα 9:00-12:00 στην αίθουσα Γ.3.1-Γ.3.2

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος.