ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»


Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 7ου εξαμήνου, ότι οι διαλέξεις του μαθήματος
«Ειδικά Θέματα Δομικών Υλικών» θα ξεκινήσουν την Τρίτη 12-10-2021, λόγω  ανειλημμένων υποχρεώσεων των διδασκόντων

Οι Διδάσκοντες