Ανακοίνωση για την Υδραυλική 5 εξάμηνο


 

Λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε ημερίδα, το μάθημα της Πέμπτης θα μετατεθεί, την ίδια ημέρα 7:00-8:45 μμ στην ίδια αίθουσα, μόνο γι’ αυτή την Πέμπτη 7/10.

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά!

 

Παρακαλούνται επίσης οι φοιτητές να εγγραφούν στο eclass στις δύο σελίδες του μαθήματος: Υδραυλική (ανοικτών αγωγών) και Υδραυλική (κλειστών αγωγών)  (5 εξάμηνο)

 

Ο διδάσκων.

Δρ Μ.Σπηλιώτης

Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ