ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ (1ου εξαμήνου)


Ανακοινώνεται ότι οι παραδόσεις του μαθήματος: Γεωλογία για μηχανικούς (1ου εξαμήνου) θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 (17:00-20:00). Η ημερομηνία της αναπλήρωσης του μαθήματος της 7ης Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί σύντομα.

 

Από το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Ερευνών Υπόγειου Νερού, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ.