Κύρωση πινάκων εισαγομένων στα Tμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Tριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 των υποψηφίων οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων 2021


ΕΞΕ – 126364 – 2021 – Κύρωση πινάκων εισαγομένων στα Tμήματα Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις .pdf-1