Κύρωση πινάκων εισαγομένων στα Tμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Tριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 _πανελλαδικές εξετάσεις των Επαγγελματικών Λυκείων 2021 με το σύστημα εισαγωγής του ν.4186/2013 (Α’ 193)


2021_10_6_ΥΑ ΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ_Ω2ΕΑ46ΜΤΛΗ-Ρ27.pdf