Διδασκαλία μαθήματος ΣΔΕΧΗΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 9ου εξαμήνου, ότι το μάθημα ‘Σχεδιασμός Δομικών Έργων με την χρήση Η/Υ’, δε θα διδαχθεί για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

 

Εκ μέρους των διδασκόντων