Παράταση Ανανέωσης εγγραφής – Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2021-2022 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών


Προθεσμία παράτασης  ανανέωσης εγγραφής –Δήλωσης μαθημάτων από:

 

20/10/2021 έως και 24/10/2021

 

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας καμία δήλωση δεν θα γίνει δεκτή και για οποιοδήποτε λόγο.

Δε θα δοθεί άλλη παράταση.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών