ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ (1ου εξαμήνου) – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (2 και 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εργαστήρια ”Γεωλογία για Μηχανικούς”, 2021-2022