Πρόγραμμα υποτροφιών ΙΚΥ με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής και την επιβράβευση των επιδόσεων φοιτητών ελληνικών ΑΕΙ σε διεθνείς φοιτητικούς διαγωνισμούς που διοργανώνονται στο εξωτερικό


Πρόγραμμα υποτροφιών ΙΚΥ-ενίσχυση της συμμετοχής και επιβράβευση επιδόσεων