Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και του Διοικητικού Προσωπικού του ΔΠΘ στη Σύγκλητο και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων.


Προκήρυξη εκλογών.pdf