Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμπλήρωση των μελών της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δ.Π.Θ. έπειτα από παραίτηση μελών


Υπόδειγμα αίτησης και έντυπο ενημέρωσης

2021_11_23_Πρόσκληση για συμπλήρωση μελών επιτροπής Ισότητας των Φύλων.pdf