ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. (2021-2022)


Πρόγραμμα-κατατακτηρίων-εξετάσεων-2021-2022_teliko

 

Για την εισαγωγή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 6, 7 και 8 Δεκεμβρίου 2021 (επισυνάπτεται πρόγραμμα εξετάσεων).

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (1-15/11/2021), σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ1/192329/Β3/13-12-2013 υπουργική απόφαση.

Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Κατά τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.

 

Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου, προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.

 

Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα, παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας, επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.

 

Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπονται, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων, απαγορεύει την είσοδο. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται, ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων, αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.

 

Η Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε όπως η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι δίωρη και ότι οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν μαζί τους στυλό χρώματος μπλε ή μαύρου και απλή αριθμομηχανή (μη προγραμματιζόμενη).

 

Η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, με αναλογική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας κατά της πανδημίας του κορωνοϊού όπως εφαρμόζονται ανά την ελληνική επικράτεια

 

Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο:

Α) με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR TEST) έως και σαράντα οκτώ ώρες πριν την εξέταση ΟΙ υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τυπώσει ή κατεβάσει στο κινητό τους το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού ελέγχου  από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.gov.gr.

Σημειώνεται ότι   ο έλεγχος του πιστοποιητικού θα πραγματοποιείται στην εξωτερική είσοδο του κτιρίου.

Β) με την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας.

Σε περίπτωση που απαιτείται βεβαίωση για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια και παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών