Ανακοίνωση για το 3ο έτος σπουδών _ Μετάθεση  μαθήματος της Υδραυλικής για αύριο


Κατόπιν αιτήματος φοιτητών, και προκειμένου να μην υπάρξει χαμένο μάθημα ή ελλιπή συμμετοχή των φοιτητών,  το σημερινό μάθημα της Υδραυλικής αναβάλλεται για αύριο
6:00μμ, Παρασκευή 3/12 (6-8:30) στη Β1.2.

Ο διδάσκων του μαθήματος