Υπενθύμιση σχετικά με τις εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Π.Μ. για ετήσια θητεία από 01-12-2021 έως 30-11-2022


ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤ2.pdf-1