Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τη συμπλήρωση των μελών της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.


Υπόδειγμα αίτησης και έντυπο ενημέρωσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΙΙΙ.pdf