Σχετικά με την ανώτατη διάρκεια φοίτησης / Ν. 4777/2021


Σας κοινοποιούμε το Ν. 4777/2021 προς ενημέρωση σας. Ειδικότερα στο άρθρο 34 και άρθρο 58 γίνεται αναφορά για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Ν. 4777_2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ διάρκεια φοίτησης ΑΕΙ_signed.pdf