Προκήρυξη υποτροφιών Σλοβενικής κυβέρνησης σε Έλληνες και πολίτες άλλων χωρών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο πλαίσιο Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών


2. Step-by-step-guide-for-students 1. Invitati

on-Slovenia-Bilateral-scholarships-2022-23

ΣΛΟΒΕΝΙΑ pdf (1).pdf