Διευκρίνιση σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)


Διευκρινίση σχετικά με την εξεταστική χειμερινού εξαμήνου (1).pdf-1