Ανακοίνωση Εισαγωγή στις Μεταλλικές


Η εξέταση του μαθήματος «Εισαγωγή στις Μεταλλικές Κατασκευές» αναβάλλεται και θα διεξαχθεί στις 10 Φεβρουαρίου και ώρα 16:00-19:00 λόγω καθυστερημένης διανομής του βιβλίου στους φοιτητές του 7ου Εξαμήνου.

 

Η διδάσκουσα

Δήμητρα Τζουρμακλιώτου

Αν. Καθηγήτρια