Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ακαδ. έτους 2021-2022 και ημερομηνίες εγγραφών


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑTAΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης
1 ΔΠΘ/ΤΠΜ/16374/697/11-11-2021
2 ΔΠΘ/ΤΠΜ/14828/639/4-11-2021

 

   

Στους επιτυχόντες των Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 ανακοινώνονται τα εξής:

  • Ημερομηνίες εγγραφών:

από Δευτέρα 24-01-2022 έως και Παρασκευή  28-01-2022

  • Δικαιολογητικά εγγραφής:

Καλούνται οι κατατασσόμενοι όπως εντός της προθεσμίας καταθέσουν ηλεκτρονικά, στο protocol@civil.duth.gr, τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εγγραφής (συνημμένο αρχείο)
  2. Υπεύθυνη δήλωση (αρθ.8 Ν.1599/1986) ότι  ο επιτυχών δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλο Τμήμα ή Σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  3. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (σαρωμένη φωτοτυπία)
  4. ΑΜΚΑ
  5. Μια μικρή φωτογραφία* (πληροφορίες σχετικά με τη φωτογραφία θα βρείτε στο τέλος της ανακοίνωσης)

Σημειώνεται ότι επιπλέον πρέπει να προσκομίσουν

  • Αναλυτική βαθμολογία
  • Πρόγραμμα Σπουδών (από το Τμήμα προέλευσης)

 

 

* Προδιαγραφές φωτογραφίας
Η φωτογραφία αυτή θα πρέπει να είναι πρόσφατη, έγχρωμη και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή σε ουδέτερο φόντο (τύπου ταυτότητας).

Για να γίνει δεκτή μία φωτογραφία θα πρέπει να έχει διαστάσεις τουλάχιστον 240 Χ 240 pixels, να είναι τύπου .jpg και το μέγεθος της να μην υπερβαίνει τα 2 Mbytes.

 

 

  Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Πολιτικών Μηχανικών

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ