Έγγραφο Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών – Δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης “Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδ. έτος 2019-2020”.


2.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

2.Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων2019_20_6ΓΟ546ΜΤΛΗ-Ψ9Ξ-1

2.εγγραφο γραμματειες AEI EKO4_864_sign.pdf