ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για όλα τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Π.Μ. της Π.Σ. του ΔΠΘ και του Εκλεκτορικού Σώματος εκλογής Καθηγητή στη βαθμίδα Επ. Καθηγητή του Τμήματος Π.Μ._”Υπολογιστική Ρευστομηχανική..”


Πρόσκληση Εκλογής_ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ…….. .pdf-3