ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΙΙ”


Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 4ου εξαμήνου, ότι οι διαλέξεις του μαθήματος
«Δομικά Υλικά ΙΙ» θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 23-2-2022, λόγω  ανειλημμένων υποχρεώσεων της διδάσκουσας

Η Διδάσκουσα

Καθηγήτρια Α. Σάββα