Ανακοίνωση για το μάθημα Αστική Υδραυλική  του 6ου εξαμήνου


 

Η διδασκαλία του μαθήματος Αστική Υδραυλική  του 6ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί μόνο για την Πέμπτη 24/2/2022  στην αίθουσα Γ.3.1-Γ.3.2.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος.