Συμμετοχή του Τμήματος ΠΜ (μέσω του Αν. Καθηγητή κ. Κλήμη) στη σύνταξη Τεχνικής Εκθεσης σχετικά με τους σεισμούς της Θεσσαλίας (2021)


Έναν χρόνο ακριβώς μετά τον πρώτο σεισμό της Θεσσαλίας 3/3/2021 έχει ολοκληρωθεί και παρουσιάζεται μια εκτενής τεχνική έκθεση σχετικά με τη σεισμική ακολουθία του Μαρτίου 2021 που έπληξε την Θεσσαλία. Πρόκειται για μια εκτενή και τεκμηριωμένη έκδοση αποτέλεσμα διευρυμένης συνεργασίας, την επιμέλεια και συντονισμό της οποίας είχαν: το ΕΤΑΜ (Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής), το ΙΤΣΑΚ-ΟΑΣΠ (Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών-ΟΑΣΠ) και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ (μέσω του αναπληρωτή Καθηγητή κ. Νίκου Κλήμη). Το τεύχος μπορείτε να το αναζητήσετε κατ’ αρχάς στους παρακάτω συνδέσμους:

Research Gate

ETAM