Παράταση Ανανέωσης εγγραφής – Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2021-2022 μόνο για φοιτητές του 2ου εξαμήνου


Προθεσμία παράτασης  ανανέωσης εγγραφής –Δήλωσης μαθημάτων από:

 

22/3/2022 έως και 31/3/2022

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Συνέλευση Τμήματος στη με αριθμό 19/18-3-2022 συνεδρίαση αποφάσισε την παράταση ανανέωσης εγγραφής – δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2021-2022 μόνο για τους φοιτητές του 2ου εξαμήνου.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας καμία δήλωση δεν θα γίνει δεκτή και για οποιοδήποτε λόγο.

Δε θα δοθεί άλλη παράταση.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών