Συμμετοχή Του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στο πρόγραμμα ERASMUS+, FuseGI


Συμμετοχή Του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στο πρόγραμμα ERASMUS+

FuseGI

 

Μέλη ΔΕΠ του Τομέα Υδραυλικών Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών μαζί με 7 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές συμμετείχαν από τις 4 έως τις 8 Απριλίου στην συνάντηση του προγράμματος «FuseGI – Cooperation for fusing skills on Cloud-based Open GeoInformatics: Innovative Environmental Management». Οι φοιτητές συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος, σχετικά με την χρήση εργαλείων GIS σε εφαρμογές στην διαχείριση των υδατικών πόρων, των δασών και της υγείας.