ΕΛΠΕ: Είκοσι υποτροφίες σε αριστούχους φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό


1.11.4.2022_Δελτίο Τύπου Υποτροφίες-1

1.Προκήρυξη ΕΛΠΕ_Πρόγραμμα Υποτροφιών 2022-2023-1

1.Ανακοίνωση ΕΛΠΕ_Πρόγραμμα Υποτροφιών 2022-2023-1