Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 22η για όλα τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Π.Σ. του Δ.Π.Θ. και του Εκλεκτορικού Σώματος εκλογής Καθηγητή στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών


Πρόσκληση Εκλογής_ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ….. .pdf-2