Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 23η για όλα τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Π.Σ. του Δ.Π.Θ. και του Εκλεκτορικού Σώματος μονιμοποίησης Επίκουρης Καθηγήτριας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών


Πρόσκληση ΣΤ 23_4-5-2022 μονιμοποίησης ΑΧΙΛΛΟΠΟΎΛΟΥ_«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ».pdf-3