ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με την σίτιση των φοιτητών


Παρακαλούνται όσοι φοιτητές του Τμήματος δεν έχουν εγγραφεί στο σύστημα για την σίτισή τους, να το πράξουν άμεσα προκειμένου να εμφανίζεται ο σωστός αριθμός σιτιζομένων.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος