ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για επιτυχόντες των Kατατακτηρίων εξετάσεων


Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, στη με αριθμό 24/17-5-2022 συνεδρίαση, αποφάσισε όπως οι επιτυχόντες των Kατατακτηρίων εξετάσεων για το 3o και 5o εξάμηνο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, χρεώνονται επιπλέον τα κάτωθι μαθήματα:

 

  • Εισαγωγή στο 3o εξάμηνο: 1)  Λογισμός Πολλών Μεταβλητών

2)  Γεωδαισία ΙΙ – Γεωδαιτικές Ασκήσεις

  • Εισαγωγή στο 5o εξάμηνο: 1)   Δομικά Υλικά ΙΙ
  • Σύνθεση και Κατασκευή Κτιρίων – Οικοδομική ΙΙ
  • Οδοποιία Ι

 

 

 

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών