ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (25η) για όλα τα μέλη ΔΕΠ της Συνέλευσης του Τμήματος Π.Μ. της Π.Σ. του ΔΠΘ_”Υδραυλική και Διαχείριση Υδατικών Πόρων”


Πρόσκληση Σ.Τ. 25_27-5-2022 (Συγκρότηση ΣΠΗΛΙΩΤΗ).pdf-2