ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (27η) για όλα τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Π.Μ. της Π.Σ. του ΔΠΘ και του Εκλεκτορικού Σώματος εκλογής Καθηγητή στη βαθμίδα Επ. Καθηγητή του Τμήματος Π.Μ._”Θεμελιώσεις-Αντιστηρίξεις”


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σ.Τ. 27η.pdf-2