ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1/9/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/8/2024


7.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

7.ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-1

7.ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ -1

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ_ΠΜ65ΚΜ46ΨΖΥ1-ΤΦΟ.pdf-1