ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΚΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ


1.Aνακοίνωση Βραβείο Συμμετοχής σε ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ-1

2.ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-1

2.9ΨΕΚ46ΜΤΛΗ-ΚΤΣ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-1

έγγραφο προς γραμματείες_για συμμετοχή ΑΕΙ.pdf-1