Παράταση περιόδου διανομής συγγραμμάτων Εαρινού εξαμήνου 2021 – 2022


Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο
https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Dianomis_Earinou_2021.pdf θα βρείτε το έγγραφο του
Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής για τους
φοιτητές.
Επισημαίνεται ότι η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την
Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο
οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα
εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων
τους.
Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα
ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος